Inngåtte avtaler

Fysio Oslo har i 2010 inngått følgende avtaler:

01.05.2010: Manglerud Star Toppfotball
Patrick Jensen er nå fysioterapeut for Manglerud Star Toppfotball, og følger laget tett i sesongen 2010. I første omgang gjelder avtalen for vårsesongen, men det virker som om viljen er tilstede for å øke engasjementet ut sesongen 2010.

01.06.2010: Norges Danseforbund og Olympiatoppen
Fysio Oslo har en tid vært i dialog med Norges Danseforbund om å overta det medisinske ansvaret for landslagene tilknyttet Norges Danseforbund. I disse dager synes en intensjonsavtale å være på gang. Denne avtalen innbefatter også det å være medisinsk ansvarlig ovenfor Olympiatoppen for de utøverne som har Toppidrettsstipend.