Vi tilbyr

Vi tilbyr

Fysio Oslo har følgende tjenester:

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.  I kommunehelsetjenesten er fysioterapi en lovpålagt tjeneste (jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982). Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi er en behandlingsform som har et litt mer agressivt mål for pasienten.
Her er hensikten at utøveren/pasienten skal komme så raskt som mulig tilbake i idrettsspesifikk aktivitet. Eventuelt forhindrer man at skaden forverres under aktivitet, slik at man kan prestere frem til det tidspunkt man får behandlet skaden.

Smertebehandling med nåler

Fysioterapeuter kan bruke nåler for presist å behandle skader i muskulatur akkurat der smerten sitter. Ved å “utløse” en reaksjon i triggerpunkter opplever mange å bli smertefri i løpet av få behandlinger.

Trening/Veiledning

Veiledning kan også gis i form av ergonomiske vurderinger på arbeidsplassen. Vi har god erfaring med å behandle musearmer, spenningshodepine, tennisalbue og andre problemstillinger som dukker opp ved monotont arbeid, eller alminnelig arbeid bak en PC.