Nå kan vi tilby alle pasienter trygderefusjon

Nå kan vi tilby alle pasienter trygderefusjon. Dette innebærer fastsatte takster (egenandeler) eventuelt gratis/fri behandling dersom din diagnose kvalifiserer for dette, basert på Helseøkonomiforvaltningens (HELFO) regelverk.

Egenadelstak 2 gjelder for all fysioterapibehandling.